Valter DRANDIĆ

Член на регионална асамблея: Истрийска жупания

 Valter DRANDIĆ

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • ECON (Комисия по икономическа политика)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • италиански
  • английски
  • хърватски

Представлявана държава

Хърватия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Хърватска делегация