Darko KOREN

Член на регионален орган на изпълнителната власт: Копривнишко-Крижевска жупания

No photo available

Политическа група

Not Affiliated

Езици

  • хърватски
  • английски

Представлявана държава

Хърватия

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

05.03.2019

За контакт

Социални медии

 
Съдържание