Suzanne FRANK

Член на регионална асамблея: съвет на лен Крунубери

No photo available

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Езици

  • шведски
  • английски

Представлявана държава

Швеция

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

05.03.2019

За контакт

Социални медии

 
Съдържание