Alexander WENDT

Член на регионална асамблея: съвет на лен Блекинге

 Alexander WENDT

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Езици

  • шведски
  • немски
  • английски

Представлявана държава

Швеция

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание