Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Регионален мениджър, заместник-председател на Градския съвет на Рованиеми

 Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • шведски
  • английски
  • фински

Представлявана държава

Финландия

Член на Европейския комитет на регионите от

29.01.2018

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • МГ „Региони на Балтийско море“
  • Финландска делегация