Pavel PACAL

член на регионалното събрание на Височинския регион

No photo available

Политическа група

Not Affiliated

Езици

  • чешки
  • английски

Представлявана държава

Чешка република

Представляван регион

Jihovychod

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

22.05.2017

За контакт

Социални медии

 
Съдържание