Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Член на регионална асамблея: член на Регионалния съвет на Централна Бохемия

 Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • ECON (Комисия по икономическа политика)

Езици

  • чешки
  • английски
  • немски

Представлявана държава

Чешка република

Член на Европейския комитет на регионите от

22.05.2017

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Конференция на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP)
  • Чешка делегация
  • Ден на разширяването
  • РГ „Западни Балкани“