Marius Ioan URSĂCIUC

Кмет на град Гура Хуморулуи

 Marius Ioan URSĂCIUC

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
  • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

  • румънски
  • английски
  • френски

Представлявана държава

Румъния

Член на Европейския комитет на регионите от

03.04.2017

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • МГ „Карпати“
  • Румънска делегация