Tjisse STELPSTRA

член на Изпълнителния съвет на провинция Дренте

 Tjisse STELPSTRA

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • нидерландски
  • английски
  • немски

Представлявана държава

Нидерландия

Представляван регион

Drenthe

Мандатът на члена приключи

информацията може да не е актуална

За контакт