Stefan RADEV

кмет на община Сливен

 Stefan RADEV

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • български
  • английски

Представлявана държава

България

Член на Европейския комитет на регионите от

14.06.2016

За контакт

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Българска делегация