Marie-Antoinette MAUPERTUIS

Член на регионална асамблея — Териториален орган на Корсика

 Marie-Antoinette MAUPERTUIS

Политическа група

EA (Група на Европейския алианс)

Комисии

  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)

Езици

  • френски

Представлявана държава

Франция

Член на Европейския комитет на регионите от

05.04.2016

За контакт