Mario FAVA

Член на местен орган на изпълнителната власт: сдружение на местните съвети

 Mario FAVA

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

  • малтийски

Представлявана държава

Малта

Представляван регион

Malta

Член на Европейския комитет на регионите от

11.07.2017

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

  • Малтийска делегация

Заместник-председател

  • Бюро на КР

Членство

  • Пленарна сесия на ARLEM
  • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие