Apostolos TZITZIKOSTAS

управител на регион Централна Македония

 Apostolos TZITZIKOSTAS

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

 • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
 • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

 • гръцки
 • английски
 • френски

Представлявана държава

Гърция

Представляван регион

Kentriki Makedonia

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2015

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Бюро на ARLEM
 • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие

Първи заместник-председател

 • Пленарна сесия на ARLEM
 • Бюро на КР
 • Председателски съвет

Членство

 • Делегация на КР за Конференцията за бъдещето на Европа
 • Посланици на Конвента на кметовете
 • Ден на разширяването
 • Гръцка делегация
 • РГ „Западни Балкани“