Andries GRYFFROY

член на регионална асамблея: Фламандски парламент

 Andries GRYFFROY

Политическа група

EA (Група на Европейския алианс)

Комисии

 • ECON (Комисия по икономическа политика)
 • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

 • нидерландски

Представлявана държава

Белгия

Представляван регион

Vlaams Gewest

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Белгийска делегация

Втори заместник-председател

 • Седми мандат – Комисия ENVE
 • Координатори на Комисия ENVE

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия ENVE

Членство

 • Бюро на КР
 • Посланици на Конвента на кметовете
 • Ден на разширяването
 • СКК „Северна Македония“