Jan DURNEZ

представител на местен орган, който носи политическа отговорност пред изборен орган: Съвет на провинция Западна Фландрия

 Jan DURNEZ

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Езици

  • френски
  • английски
  • нидерландски

Представлявана държава

Белгия

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

 
Съдържание