Jess LAURSEN

член на регионален съвет

 Jess LAURSEN

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • датски

Представлявана държава

Дания

Член на Европейския комитет на регионите от

30.07.2014

За контакт

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Датска делегация
  • Ден на разширяването
  • СКК „Сърбия“