Csaba BORBOLY

председател на Окръжния съвет на Харгита

 Csaba BORBOLY

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • унгарски
  • английски
  • румънски

Представлявана държава

Румъния

Представляван регион

Centru

Член на Европейския комитет на регионите от

04.10.2012

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Докладчик

  • Седми мандат – Комисия ENVE
  • Седми мандат – Комисия SEDEC

Членство

  • МГ „Карпати“
  • МГ „Бъдещето на автомобилната промишленост“
  • Румънска делегация

Становища

Приети становища

Становища в процес на обсъждане