Bruno HRANIĆ

кмет на община Видовец

 Bruno HRANIĆ

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

  • ECON (Комисия по икономическа политика)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • хърватски
  • английски

Представлявана държава

Хърватия

Представляван регион

Kontinentalna Hrvatska

Член на Европейския комитет на регионите от

01.07.2013

За контакт

Социални медии