Jasna GABRIČ

член на Общински съвет на Търбовле

 Jasna GABRIČ

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • немски
  • испански
  • словенски

Представлявана държава

Словения

Представляван регион

Vzhodna Slovenija

Член на Европейския комитет на регионите от

16.07.2012

За контакт