Zhivko TODOROV

Член на местен орган на изпълнителната власт на изборна длъжност: община Стара Загора

 Zhivko TODOROV

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • български
  • английски
  • немски

Представлявана държава

България

Член на Европейския комитет на регионите от

10.07.2012

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Българска делегация