François DECOSTER

Член на регионална асамблея: Регионален съвет на О-дьо-Франс

 François DECOSTER

Политическа група

Renew Europe

Комисии

 • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
 • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

 • английски
 • френски

Представлявана държава

Франция

Представляван регион

Hauts-de-France

Член на Европейския комитет на регионите от

24.04.2012

За контакт

 
Съдържание

Органи

Председател

 • МГ „Брексит“
 • Renew Europe

Членство

 • Пленарна сесия на ARLEM
 • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
 • Председателски съвет
 • контактна група „Обединено кралство“
 • Делегация на КР за Конференцията за бъдещето на Европа
 • Конференция на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP)
 • Френска делегация