Nikola DOBROSLAVIĆ

Жупан на Дубровнишко-Неретванската жупания

 Nikola DOBROSLAVIĆ

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

 • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
 • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)

Езици

 • хърватски
 • английски
 • немски

Представлявана държава

Хърватия

Представляван регион

Jadranska Hrvatska

Член на Европейския комитет на регионите от

01.07.2013

За контакт

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Хърватска делегация
 • РГ „Западни Балкани“

Заместник-председател

 • Бюро на КР

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия COTER
 • Седми мандат – Комисия CIVEX

Членство

 • МГ „Адриатическо-Йонийски регион“
 • Пленарна сесия на ARLEM
 • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
 • Посланици на Конвента на кметовете
 • Ден на разширяването