Andres JAADLA

представител на местен орган, който носи политическа отговорност пред изборен орган: Градски съвет на Rakvere

 Andres JAADLA

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

  • английски
  • немски
  • фински
  • естонски

Представлявана държава

Естония

Член на Европейския комитет на регионите от

25.01.2021

За контакт

Социални медии