Claudette BRUNET-LECHENAULT

член на Съвета на департамент Саон и Лоар

 Claudette BRUNET-LECHENAULT

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Езици

  • френски
  • английски

Представлявана държава

Франция

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

05.04.2016

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Становища

Приети становища