Boka in ditt besök

Regionkommittén (ReK) anordnar studiebesök för medborgare som vill veta mer om kommitténs verksamhet och om regionernas roll då EU-lagstiftningen utformas.

Presentationen, som hålls av en ReK-tjänsteman, varar vanligtvis en timme och omfattar en allmän introduktion till kommittén. Besöken anordnas från måndag till torsdag kl. 9.30–16.30 samt fredagar kl. 9.30–14.30.

Besöken måste bokas hos besöksenheten två månader i förväg och ska innehålla följande uppgifter:

  • Antal deltagare,
  • Information om gruppens karaktär,
  • Vilka språk gruppen talar,
  • Deltagarnas ålder,
  • Gruppledarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress).

Var god använd detta formulär för din förfrågan ( EN - DE - FR ).

Notera att

• gruppen bör bestå av minst 15 personer,
• deltagarna bör ha fyllt 14 år.

Ytterligare upplysningar kan fås från

Regionkommittén
Direktionen för kommunikation, press och protokollfrågor
Besökstjänsten (Klaus Hullmann, Françoise Dumont)
Rue Belliard 99–101
B–1040 Bryssel
Tfn (32-2) 282 2301/2124
Fax (32-2) 282 2342
E-post: visitesCdR@cor.europa.eu

Ytterligare information
Dokument