EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare
Du är här > Hem > Europa i min region
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Europa i min region
  • Om oss


    Upptäck allt om Europa i din region. Lär dig mer om hur lokala och regionala myndigheter samt representanter för Regionkommittén i 28 medlemsstater arbetar för europeisk integration och agerar som "EU:s ambassadörer" på fältet. Här hittar du nyheter, intervjuer och mer information om oss.

  • FOCUS


    MLG logoStadgan om flernivåstyre i Europa antogs av Regionkommittén den 3 april 2014. Sedan den 9 maj 2014 är stadgan öppen för undertecknande för alla EU:s städer och regioner. I stadgan uppmanas de offentliga myndigheterna på alla styresnivåer (lokal, nationell och europeisk nivå) att använda och främja flernivåstyre i sin framtida verksamhet. 

    Regionkontor

    Se komplett adressförteckning för alla medlemsstaters regionkontor (i Bryssel)

CoR_Europe