EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare
Du är här > Hem > Europa i min region
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Europa i min region
  • Om oss


    Upptäck allt om Europa i din region. Lär dig mer om hur lokala och regionala myndigheter samt representanter för Regionkommittén i 28 medlemsstater arbetar för europeisk integration och agerar som "EU:s ambassadörer" på fältet. Här hittar du nyheter, intervjuer och mer information om oss.

CoR_Europe