EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare
Du är här > Hem > Om ReK > Organisation > Generalsekreteraren
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Om ReK
Generalsekreterarens

Jiří Buriánek


Vid sitt sammanträde den 24 juni 2014 beslutade Regionkommitténs (ReK) presidium att utse Jiří Buriánek till ny generalsekreterare.

Jiří Buriánek, som har tjeckiskt och tyskt medborgarskap, var tidigare direktör vid rådets generalsekretariat och ansvarig för nätverksindustrierna (energi, transport, telekommunikation/informationssamhället) och europeisk infrastruktur (Fonden för ett sammanlänkat Europa och de transeuropeiska nätverken).

Dessförinnan arbetade han som utvidgningschef på Europeiska kommissionens generaldirektorat för gemensamma forskningscentret och som generalsekreterare för PostEurop, den europeiska avgränsade unionen inom FN:s specialorgan Världspostunionen, en sammanslutning av 42 europeiska tillhandahållare av allmän postservice.

ReK:s generalsekreterare har ett mandat på fem år.

Ytterligare information