Generalsekreterare: Jiří Buriánek

Jiří Buriánek


Som generalsekreterare för Europeiska regionkommittén (ReK) är jag chef för en förvaltning med 600 tjänstemän som genomför de beslut som fattats av ReK:s politiska organ, ledamotsförsamlingen för lokala och regionala företrädare, presidiet, de politiska gruppernas ordförandekonferens och ordföranden, och bistår ledamöterna i deras lagstiftningsarbete och politiska aktiviteter.

Jag bistår ordföranden i arbetet med att företräda ReK:s intressen gentemot EU:s övriga institutioner och organ och jag hanterar den dagliga verksamheten som rör administration, budget och kommunikation.

Medborgarna i EU vill förändra hur de involveras på de områden som är viktigast för dem. Det finns ett tydligt mandat för alla EU-institutioner att lyssna mer på medborgarna och visa dem att de är betydelsefulla. Jag är övertygad om att ReK, som företräder de lokala och regionala politiker som är närmast medborgarna, kan spela en viktig roll i detta sammanhang.

Klicka här för mer information om mig, mitt lag och Europeiska regionkommitténs verksamhet.

Jiří Buriánek
Europeiska regionkommitténs generalsekreterare


Ytterligare information
 

 Upcoming events

  

 Media links

 
 

 Strategic papers