EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare
Du är här > Hem
 

Ordförande och ledamöter
Aktiviteter
Viktiga evenemang
Verktyg

6th European Summit of Regions and Cities

07-08.03.2014
Athens


European Elections 2014

22-25.05.2014
28 EU Member States 


12th European Week of Regions and Cities

06-09.10.2014
Brussels


Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectNätverk
 • Övervakar lokala och regionala myndigheters deltagande i genomförandet av EU-politiken om smart och hållbar tillväxt för alla.
  Gör det möjligt för lokala och regionala myndigheter att delta direkt i utformningen av EU-politiken, både under den förberedande och lagstiftande fasen.
  Underlättar gränsöverskridande samarbete mellan stater eller mellan regioner.
  Utökar och sprider information om utvecklingssamarbetet inom EU:s lokala och regionala myndigheter.
  Tillför Medelhavsunionen en lokal och regional dimension.
  Främjar en dialog mellan lokala och regionala myndigheter i partnerländerna och EU.