Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU
Nahajate se tukaj > Domov > Evropa v moji regiji
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Evropa v moji regiji
  • Vsebina


    Odkrijte vse o Evropi v vaši regiji. Preberite, kako si lokalne in regionalne oblasti ter predstavniki Odbora regij v 28 državah članicah prizadevajo za povezovanje Evrope in delujejo kot "ambasadorji Evrope" na terenu. Novice, pogovore in več informacij o nas najdete tukaj.

  • FOCUS


    MLG logoOdbor regij je Listino o upravljanju na več ravneh v Evropi sprejel 3. aprila 2014. Listino lahko od 9. maja 2014 podpišejo vsa mesta in regije EU. Javne oblasti na vseh ravneh upravljanja (lokalni, nacionalni in evropski) so v njej pozvane, naj v prihodnje uporabljajo in spodbujajo upravljanje na več ravneh.

    Regionalni uradi

    Celoten seznam naslovov regionalnih uradov vseh držav članic (v Bruslju)

CoR_Europe