• Vsebina


    Odkrijte vse o Evropi v vaši regiji. Preberite, kako si lokalne in regionalne oblasti ter predstavniki Odbora regij v 28 državah članicah prizadevajo za povezovanje Evrope in delujejo kot "ambasadorji Evrope" na terenu. Novice, pogovore in več informacij o nas najdete tukaj.

  • FOCUS


    Delitev pristojnosti

    Stran prikazuje pregled različnih pristojnosti nacionalnih in regionalnih oblasti držav članic EU (in držav kandidatk). Mogoča je tudi primerjava glavnih političnih področij po državah.
    Regionalni uradi

CoR_Europe