• Vsebina


  Odkrijte vse o Evropi v vaši regiji. Preberite, kako si lokalne in regionalne oblasti ter predstavniki Odbora regij v 28 državah članicah prizadevajo za povezovanje Evrope in delujejo kot "ambasadorji Evrope" na terenu. Novice, pogovore in več informacij o nas najdete tukaj.

 • FOCUS


  Delitev pristojnosti

  Stran prikazuje pregled različnih pristojnosti nacionalnih in regionalnih oblasti držav članic EU (in držav kandidatk). Mogoča je tudi primerjava glavnih političnih področij po državah.
  Regionalni uradi

  Seznam naslovovregionalnih uradov vseh držav članic​v Bruslju. Če so podatki o vašem regionalnem uradu nepravilni oziroma niso navedeni, izpolniteta obrazec
CoR_Europe