Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU
Nahajate se tukaj > Domov > Predstavitev OR > Organizacija > Generalni sekretar
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Predstavitev OR
Generalni sekretar: Jiří Buriánek

Jiří Buriánek
Kot generalni sekretar Evropskega odbora regij (OR) sem na čelu uprave s 600 javnimi uslužbenci, ki uresničuje odločitve političnih organov OR, skupščine lokalnih in regionalnih predstavnikov, predsedstva, konference predsednikov političnih skupin in predsednika OR ter podpira člane pri njihovih zakonodajnih in političnih dejavnostih.

Predsedniku OR pomagam pri zastopanju interesov OR pri drugih evropskih institucijah in organih ter skrbim za vsakodnevne posle, povezane z upravo, proračunom in komuniciranjem.

Evropski državljani si želijo drugačnega sodelovanja na področjih, ki jih najbolj zadevajo. Vse institucije EU imajo jasno nalogo: bolje prisluhniti državljanom in jim dokazati, da so pomembni. Prepričan sem, da ima lahko OR, ki združuje lokalne in regionalne politike, ki so najbliže državljanom, pomembno vlogo pri tem.

Na naslednjih povezavah je več informacij o meni, moji ekipi in delu Evropskega odbora regij.

Jiří Buriánek
generalni sekretar Evropskega odbora regij