Člani

Iskanje članov OR


Members quick search
 
Advanced Search
 

Kdo so člani Odbora regij?
what-is-CoR-SL.png

Odbor regij ima 350 članov, ki prihajajo iz 28 držav članic Evropske unije ter predstavljajo regionalne in lokalne organe (člen 263 Pogodbe ES).

Pri opravljanju svojih nalog so člani v splošnem interesu Skupnosti popolnoma neodvisni.

Mandat članov

Mandat člana Odbora traja pet let in se začne z dnem, ko ga je Svet uradno imenoval za člana.

Mandat člana ali nadomestnega člana preneha z odstopom, koncem volilnega mandata, na podlagi katerega je bil imenovan za člana Odbora, ali s smrtjo.

Za preostanek mandata Svet imenuje naslednika.

Vloga namestnikov

Člana, ki se ne more udeležiti plenarnega zasedanja, seje komisije ali drugih sej, lahko zastopa drug član ali nadomestni član.

Nadomestni član ali član, ki nadomešča drugega člana, lahko sprejme pooblastilo za glasovanje le od enega člana.

Na zasedanju oziroma seji ima enake pravice in pristojnosti kot član.