Ta razdelek podrobno predstavlja Odbora regij:  njegovo vlogo, članstvo, politične prednostne naloge ter upravno organiziranost in postopke.

Na kratko o Odboru regij


Building of the Committee of the Regions (Brussels)
Odbor regij je predstavnik regij in mest v Evropski uniji.

Ima 350 članov - regionalno in lokalno izvoljenih predstavnikov iz 28 držav članic EU.
Pristojnosti njegovih šestih komisij se nanašajo na naslednja politična področja, opredeljena v Pogodbah EU:

  • zaposlovanje, poklicno usposabljanje, ekonomska in socialna kohezija, socialna politika, zdravje;
  • izobraževanje in kultura;
  • okolje, podnebne spremembe, energetika;
  • promet in vseevropska omrežja;
  • civilna zaščita in storitve splošnega pomena.

Na leto organizira šest plenarnih zasedanj.
Vsako leto pripravi več kot 50 mnenj o zakonodaji EU.
Opravi več kot 40 posvetovanj z zainteresiranimi stranmi letno.
Na leto organizira več kot 300 dogodkov.

> Več o Odboru

Politični predstavniki Politične skupine

 ​​​

Sekretariat OdboraZaposlitev


> Prosta delovna mesta
Foto / Video