Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU
Nahajate se tukaj > Domov
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
 

Predsednik in člani
Dejavnosti
Glavni dogodki
Pripomočki
Untitled Document


CoR local eventsThe CoR and the Dutch Presidency of the Council of the EUApply until 18 Mar 2016


Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectMreže
 • spremlja vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti v izvajanje politike EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast
  omogoča neposredno sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti v procesu oblikovanja politike EU tako v zakonodajni kot predzakonodajni fazi
  olajšuje čezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje
  skrbi za krepitev obveščanja in izmenjavo informacij o razvojnem sodelovanju lokalnih in regionalnih oblasti
  daje Uniji za Sredozemlje regionalno in lokalno razsežnost
  spodbuja dialog med lokalnimi in regionalnimi oblastmi iz partnerskih držav in EU