Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU
Nahajate se tukaj > Domov
 

Predsednik in člani
Dejavnosti
Glavni dogodki
Pripomočki

6th European Summit of Regions and Cities

07-08.03.2014
Athens


European Elections 2014

22-25.05.2014
28 EU Member States 


12th European Week of Regions and Cities

06-09.10.2014
Brussels


Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectMreže
 • spremlja vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti v izvajanje politike EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast
  omogoča neposredno sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti v procesu oblikovanja politike EU tako v zakonodajni kot predzakonodajni fazi
  olajšuje čezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje
  skrbi za krepitev obveščanja in izmenjavo informacij o razvojnem sodelovanju lokalnih in regionalnih oblasti
  daje Uniji za Sredozemlje regionalno in lokalno razsežnost
  spodbuja dialog med lokalnimi in regionalnimi oblastmi iz partnerskih držav in EU