Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU
Nahajate se tukaj > Domov
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
 

Predsednik in člani
Dejavnosti
Glavni dogodki
Pripomočki
Untitled Document
Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectMreže
 • spremlja vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti v izvajanje politike EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast
  omogoča neposredno sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti v procesu oblikovanja politike EU tako v zakonodajni kot predzakonodajni fazi
  olajšuje čezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje
  skrbi za krepitev obveščanja in izmenjavo informacij o razvojnem sodelovanju lokalnih in regionalnih oblasti
  daje Uniji za Sredozemlje regionalno in lokalno razsežnost
  spodbuja dialog med lokalnimi in regionalnimi oblastmi iz partnerskih držav in EU