Country

 • /Alternates


  Milan BELICA

  Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

  Nitriansky kraj
 • Jozef DVONČ

  Primátor Nitry

  Nitriansky kraj
 • Ján FERENČÁK

  Mayor of Kežmarok

  Presovsky kraj
 • Jaroslav HLINKA

  Starosta mestskej časti Košice-Juh

  Kosicky kraj
 • Ivo NESROVNAL

  Primátor hlavného mesta SR Bratislavy

  Bratislavsky kraj
 • Miloslav REPASKÝ

  Member of the regional parliament of the Prešov Self-Governing Region

  Presovsky kraj

 • ​Slovensko je unitárny štát a člení sa na samosprávne kraje a obce. Na Slovensku je 8 krajov, 79 okresov a 2891 obcí.

  > Rozdelenie právomocí


Aktuality

Nižšie si môžete prečítať niekoľko správ v jazyku danej krajiny. Ak si želáte ďalšie správy v angličtine, zmeňte jazyk vpravo hore.

More news

eNewsletter

Ak sa prihlásite na odber nášho mesacného elektronického bulletinu, budete vždy vediet, co v súcasnosti robia zástupcovia Výboru regiónov a miestne a regionálne orgány v Európe. Vyberte si verziu podla svojej krajiny a budete mat k dispozícii aktuálne informácie týkajúce sa vašej krajiny.


V médiách

Vaša krajina v Európe