Európa v mojom regióne
Členovia
Podujatia vo VR

Naše podujatia prinášajú názory VR do regiónov, miest a obcí po celej EÚ a sprostredkúvajú názory občanov rozhodujúcim činiteľom v Bruseli.

Politické skupiny vo VR