Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov
Nachádzate sa tu > Úvodná stránka
 

Predseda a členovia
Aktivity
Hlavné podujatia
Nástroje
Untitled Document

CoR 20 Years

25.06.2014
Brussels


Charta viacúrovňového riadenia v Európe

09.05.2014
Brussels


12th European Week of Regions and Cities

06-09.10.2014
Brussels


Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectSiete
 • Monitoruje zapojenie miestnych a regionálnych orgánov do implementácie politiky EÚ zameranej na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.
  Umožňuje priamu účasť miestnych a regionálnych orgánov na tvorbe politiky EÚ počas legislatívnej i predlegislatívnej fázy.
  Uľahčujú cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu.
  Poskytuje viac informácií o rozvojovej spolupráci miestnych a regionálnych orgánov Európskej únie.
  Vnáša regionálny a miestny rozmer do Únie pre Stredozemie.
  Podporovať dialóg medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi z partnerských krajín a krajín EÚ.