O mai bună utilizare a fondurilor este una dintre priorităţile următoarei perioade de programare
​Johannes Hahn

Europa caută neîncetat o cale de a ieși din criză. Cetățenii și administrațiile locale și regionale sunt cei mai afectați de restricțiile financiare actuale. Cu ocazia manifestării OPEN DAYS 2013 – în prezent, „cel mai mare eveniment din lume dedicat dezvoltării regionale și urbane” – l-am întâlnit pe Johannes Hahn, comisarul european pentru politica regională, pentru a discuta despre provocările cu care se confruntă în prezent regiunile și orașele din Europa.

Comisarul Hahn a subliniat: „Este necesară o dezbatere politică aprofundată cu partenerii noștri regionali pentru a valorifica mai bine fondurile structurale și de investiții europene în viitor.” Trebuie să găsim o cale de a gestiona mai bine fondurile europene, întrucât „o mai bună utilizare a fondurilor este una dintre priorităţile principale ale următoarei perioade de programare; cetățenii vor putea să vadă ce se face cu banii lor”.

Domnule comisar, anul acesta, OPEN DAYS se va concentra asupra modalităților prin care regiunile și orașele din Europa se pot lansa spre 2020. Ne puteți spune mai multe despre mesajele-cheie și obiectivele OPEN DAYS 2013?

În prezent, OPEN DAYS este cel mai mare eveniment din lume dedicat dezvoltării regionale și urbane. În ultimii 11 ani, a crescut de la 1 200 de participanți la numărul actual impresionant de peste 6 000 de participanți. Și numărul evenimentelor OPEN DAYS de la nivel local organizate în statele membre (anul trecut au fost 350), precum și numărul politicienilor aleși care iau parte la eveniment sunt în creștere în fiecare an. Succesul evenimentului se datorează cooperării excelente dintre principalii organizatori, Direcția Generală Politică Regională și Urbană, Comitetul Regiunilor și partenerii regionali.

OPEN DAYS 2013 se desfășoară într-un moment deosebit de important pentru politica regională a UE. Pe de o parte, avem rezultate vizibile în urma investițiilor din perioada 2007-2013, concretizate în revigorarea întreprinderilor inovatoare și crearea de locuri de muncă durabile pentru viitor. Pe de altă parte, suntem în curs de finalizare a reformei fundamentale a politicii noastre pentru perioada 2014-2020, ținând seama de realitățile economice ale Europei. Este necesară o dezbatere aprofundată cu partenerii noștri regionali pentru a valorifica mai bine fondurile structurale și de investiții europene în viitor. Cerem să se acorde mai multă atenție modului de utilizare a acestor investiții: concentrare pe un număr limitat de sectoare, o mai bună gestionare și un accent mai puternic pe rezultate. OPEN DAYS 2013 este o platformă inestimabilă pentru schimbul de cunoștințe și de experiență în vederea obținerii rezultatelor dorite.

Care considerați că sunt provocările noi cele mai importante, atât din perspectiva Bruxelles-ului, cât și din punctul de vedere al cetățenilor europeni?

Criza economică și socială are impact asupra întregii Europe, însă severitatea efectelor diferă. Avem nevoie de acțiuni concrete pentru a scoate Europa din criză și pentru a stimula economia. Cetățenii europeni sunt preocupați de disponibilitatea locurilor de muncă, de accesibilitatea serviciilor de îngrijire medicală și de o infrastructură adecvată. Cum în jur de 70% din populația UE trăiește în zone urbane, trebuie abordate și probleme urbane esențiale, cum ar fi excluziunea socială, sărăcia, poluarea și ambuteiajele.

Politica de coeziune este unul dintre principalele instrumente de investiții în acest sens. Statele membre se bazează pe fondurile regionale pentru încurajarea cercetării și inovării, sprijinirea creării unui mediu favorabil IMM-urilor, crearea de locuri de muncă durabile pentru viitor, în special pentru tineri, crearea de legături de transport vitale și realizarea obiectivelor de protecție a mediului. Datorită politicii de coeziune, prioritățile de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii din cadrul agendei pentru creștere a Strategiei Europa 2020 pot deveni realitate. Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut pentru redresarea Europei. În ansamblu, ar trebui reformată utilizarea fondurilor regionale, iar politica ar trebui consolidată în sensul unei mai mari flexibilități, pentru a asigura un sprijin mai eficient acolo și atunci când este cel mai necesar.

Cum vedeți viitorul politicii regionale după 2014 și rolul acesteia în sprijinirea redresării economice, creșterii și a creării de locuri de muncă?

În prezent suntem în faza de finalizare a negocierilor cu Parlamentul European și guvernele din UE privind planurile de reformare a politicii de coeziune pentru 2014-2020. Un obiectiv-cheie este orientarea către o politică mai eficientă destinată creării de locuri de muncă și creșterii în Europa. O mai bună utilizare a fondurilor este una dintre priorităţile principale ale următoarei perioade de programare, iar cetățenii vor putea să vadă ce se face cu banii lor. În perioada următoare, statele membre vor trebui să concentreze fondurile asupra câtorva priorități strategice esențiale, luând în considerare obiectivele Strategiei Europa 2020. Însă, în acest context, statele membre și regiunile trebuie să-și analizeze îndeaproape punctele tari și atuurile pe care să poată clădi prin intermediul așa-numitei strategii inteligente de specializare.

Se stabilesc țeluri și indicatori clari pentru a asigura că investițiile duc la rezultate credibile, vizibile și durabile. În anumite zone, trebuie create condițiile care să asigure implementarea cu succes și impactul maxim al fondurilor. Noile reforme vor viza, de asemenea, o legătura mai strânsă între politica de coeziune și guvernanța economică, în vederea optimizării impactului investițiilor. Un subiect-cheie al acestor reforme este și parteneriatul: implicarea reprezentanților regionali la fiecare nivel este singura cale de a ancora politicile la nivel local și de a crea un sentiment esențial de apartenență.

Criza economică a afectat populația nu doar din punct de vedere financiar, ci și în ceea ce privește încrederea în instituțiile și reprezentanții politici. Cum credeți că se poate redobândi această încredere în lumina viitoarelor alegeri europene?

În Europa sunt foarte puține țări și regiuni care să nu fi fost afectate de criză într-un fel sau altul. Cred că fondurile regionale ale UE au jucat un rol important atât în ameliorarea impactului crizei, cât și în sprijinirea statelor membre care au avut cea mai mare nevoie de ele pentru a se redresa, precum și în susținerea altora pentru a-și îmbunătăți competitivitatea.

Țările afectate de criză, cum ar fi Grecia, Irlanda și Portugalia, au fost încurajate să recurgă la fondurile de investiții ale UE pentru a-și redresa economiile. Am redirecționat investițiile regionale către reinstituirea stabilității macroeconomice și abordarea nevoilor socioeconomice din acele țări. Investim fonduri regionale în sectoare strategice esențiale, de exemplu, în inovare, noi tehnologii, energie regenerabilă, IMM-uri și economia verde. Aceste investiții aduc rezultate, constituind un exemplu al valorii adăugate pe care politica europeană o poate aduce bunăstării comunităților. Una dintre provocările majore în viitor este să se depășească euroscepticismul tot mai pronunțat al cetățenilor. Alegerile europene din 2014 vor avea un rol semnificativ în campania pentru Europa. Este momentul pentru consolidarea dezbaterii publice. Este momentul pentru sporirea transparenței cu privire la destinația, modalitatea și motivația pentru plasarea anumitor investiții de către UE și pentru comunicarea beneficiilor aduse comunității.

Interviu realizat de Branislav Stanicek, Comitetul Regiunilor

Informaţii pe această temă