Bas Verkerk: „Bugetul UE este un buget de investiţii de care beneficiază toţi cetăţenii europeni”
​Bas Verkerk (NL/ALDE)

Preşedintele Comisiei temporare ad-hoc a CoR pentru bugetul UE, Bas Verkerk (NL-ALDE), subliniază, în acest interviu, poziţia Comitetului privind bugetul UE, în contextul reluării dezbaterilor privind cadrul financiar multianual (CFM) la viitorului summit european.

1 - Se preconizează că viitorul cadru financiar multianual va fi mai redus decât cel anterior, o
premieră în istoria UE. Şi asta, în contextul în care, cetăţenii se aşteaptă ca UE să-şi asume
un rol mai ferm în sprijinirea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă. Care este abordarea strategică a Comitetului Regiunilor în această situaţie critică?

Comitetul Regiunilor, precum şi Parlamentul European, au cerut un cadru financiar multianual ambiţios care să permită Uniunii Europene să acţioneze cu fermitate pentru a stimula creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Cu toate acestea, trebuie să nu uităm că numeroase state membre trec printr-un proces dureros de reduceri bugetare impuse de criza economică; acest lucru nu poate fi ignorat la nivel european. De aceea, pe lângă dimensiunea bugetului, trebuie să ne concentrăm şi pe calitatea cheltuielilor, precum şi pe sinergiile dintre măsurile luate la nivel european şi cele de la nivel naţional, regional sau local.

2 - CoR este de părere că bugetul pe perioada 2014-2020 nu ar trebui să fie mai mic de 1,14% din VNB-ul UE. Care sunt aşteptările dumneavoastră privind rezultatul final al alocării financiare globale?

Este foarte dificil să preconizăm rezultatul negocierilor. Comitetul Regiunilor şi-a exprimat în mod clar solicitarea pentru un buget de cel puţin 1,14% din VNB-ul UE. Şi Parlamentul European şi-a reiterat solicitarea pentru un buget ambiţios. Consiliul nu poate ignora aceste apeluri ferme din partea reprezentanţilor democratici de la nivel european, regional şi local.

3 - CoR a susţinut majoritatea propunerilor Comisiei privind regiunile de tranziţie, concentrarea tematică şi contractele de parteneriat. Care sunt aspectele cele mai controversate ale propunerii de reformă a politicii de coeziune în cadrul dezbaterilor actuale?

Comitetul Regiunilor a subliniat de nenumărate ori că autorităţile locale şi regionale trebuie implicate pe deplin ca parteneri în punerea în aplicare a politicii de coeziune. Acest lucru implică o flexibilitate suficientă pentru cheltuirea mijloacelor disponibile în cadrul fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi participarea deplină în procesul de elaborare a contractelor de parteneriat. La nivel european, trebuie să se asigure că se adoptă o nouă legislaţie cu efect asupra autorităţilor locale şi regionale prin procedura de co-decizie, cu implicarea Parlamentului European şi a Comitetului Regiunilor. Aceste chestiuni rămân controverse în cadrul dezbaterii actuale, iar Comitetul Regiunilor regretă faptul că solicitările sale nu au fost luate în considerare pe deplin.

4 - Credeţi că până la urmă condiţionalitatea macroeconomică va fi preţul care trebuie plătit în schimbul unui buget mai decent?

Comitetul Regiunilor nu poate decât să-i avertizeze ferm pe negociatori să nu accepte nicio formă de condiţionalitate macroeconomică. Condiţionalitatea macroeconomică înseamnă că oraşele şi regiunile vor pierde accesul la fondurile structurale şi de coeziune dacă guvernul lor naţional nu respectă cadrul macroeconomic adoptat. Acest lucru ar avea efecte directe asupra cetăţenilor; multe servicii sociale de la nivel local sau investiţii regionale în noi infrastructuri de transport, de exemplu, sunt co-finanţate din fonduri europene, care ar trebui reduse. Astfel, au de suferit autorităţile locale, cetăţenii şi asociaţiile, care nu au nicio influenţă asupra evoluţiilor macroeconomice.

5 - Care este mesajul-cheie pe care doriţi să-l adresaţi statelor membre înaintea reuniunii Consiliului?

Este esenţial să se înţeleagă că bugetul UE este un buget de investiţii de care beneficiază toţi cetăţenii europeni. Aproape 95% din mijloacele financiare sunt cheltuite din nou în statele membre ale Uniunii. UE cheltuieşte deja de 50 de ori mai puţin decât cele 27 de state membre împreună. Prin reducerea bugetului, întreaga Uniune ar fi privată de stimulul economic necesar pentru relansarea economiei europene şi combaterea şomajului. Însă, cetăţenii europeni se aşteaptă, pe bună dreptate, ca Uniunea Europeană să acţioneze şi să soluţioneze aceste probleme, acest lucru reclamă mijloacele financiare necesare.

Adunarea plenară a Comitetului Regiunilor (CoR) a instituit o comisie temporară ad-hoc pentru bugetul UE, în februarie 2010. S-a decis ca această comisie să funcţioneze până la sfârşitul mandatului actual de cinci ani (2010-2015).

Informaţii pe această temă