Evenimente locale

Comitetul European al Regiunilor (CoR) invită cetățenii să vorbească despre Europa în cadrul unor evenimente publice locale și regionale !

Aceste evenimente pot fi organizate în parteneriat cu membrii CoR în calitate de „ambasadori ai UE la nivel local”, cu orașele, provinciile, regiunile și asociațiile și rețelele lor naționale și cu alte instituții ale UE în statele membre.

Își pot depune candidatura toți cei interesați să găzduiască, în 2016, manifestări locale care corespund priorităților noastre politice și criteriilor de selecție și al căror obiectiv principal constă în:

 • a antrena cetățenii, în special tinerii, într-o comunicare bidirecțională pe teme legate de UE, care să permită exprimarea intereselor și așteptărilor existente în teritoriile UE;
 • a contribui la lucrările legislative ale CoR, prin dezbateri locale privind legislația UE în curs de elaborare și impactul potențial al acesteia asupra regiunilor și orașelor;
 • a sprijini schimbul de cunoștințe și de bune practici între orașe și regiuni;
 • a consolida cooperarea cu alte instituții ale UE, în special cu birourile naționale ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European și cu rețeaua de centre de informare Europe Direct.

Pentru mai multe informații, consultați broșura noastră online și deveniți partener al CoR pentru evenimentul dumneavoastră local!

 

Ce tip de evenimente pot beneficia de sprijin?

 • Dialoguri cu cetățenii: o dezbatere deschisă cu cetățenii, în special cu tinerii, cu privire la agenda politică a UE și viitorul Europei;
 • Dialoguri cu părțile interesate: dezbateri cu părţile interesate de la nivel local şi regional cu privire la elaborarea și monitorizarea avizelor CoR, pentru a aduce o contribuție la activitățile consultative ale CoR;
 • Conferințe sau seminare: schimburi de cunoștințe și de bune practici între orașele și regiunile UE pe teme legate de afacerile europene și impactul lor la nivel regional;

 

Cine își poate depune candidatura?

 • Membrii CoR și autoritățile locale sau regionale pe care le reprezintă;
 • Regiunile, provinciile și orașele UE;
 • Asociațiile naționale care reprezintă interese regionale și locale.

 

Ce căutăm?

 • Unul sau mai mulți membri ai CoR implicați în mod activ ca vorbitor(i);
 • Un format deschis și participativ;
 • O legătură cu prioritățile politice ale CoR și cu planul său anual de comunicare;
 • Un parteneriat cu alte instituții europene și cu birourile lor naționale (birourile de informare ale Parlamentului European, reprezentanțele permanente ale Comisiei Europene), cu centrele de informare Europe Direct și/sau cu asociații naționale și rețele ale autorităților locale și regionale.

 

Ce putem oferi?

Sub rezerva evaluării și a disponibilității resurselor financiare, CoR poate oferi anumite servicii, cum ar fi:

 • acoperirea costurilor ocazionate de participarea moderatorilor;
 • serviciu de interpretare (maximum 3 limbi);
 • activități de media și comunicare;
 • rambursarea cheltuielilor de călătorie și cazare pentru membrii CoR.

Cum se depun candidaturile?

 • Citiți dispozițiile privind evenimentele locale;
 • Prezentați-vă propunerea cu cel puțin trei luni înainte de data propusă pentru evenimentul dumneavoastră;
 • Completați formularul de candidatură disponibil online;
 • Includeți toate informațiile necesare, cum ar fi obiectivele, conceptul, sarcinile, proiectul de buget și proiectul de program ale evenimentului.

Contact

Direcția Comunicare
Unitatea Evenimente
Comitetul European al Regiunilor
Rue Belliard 99-101 
B -1040 Bruxelles
email: eulocal@cor.europa.eu
web: www.cor.europa.eu/localevents
twitter: #EUlocal


Informaţii pe această temă
Reflecting on Europe
Find out more about

Reflecting EU
Apply for your local event

 
Further information


Past events

Past news