Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor

The European Week of Regions and Cities
  
Ce reprezintă?

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este un eveniment anual care se desfășoară la Bruxelles pe durata a patru zile, timp în care funcționari din cadrul administraţiilor regiunilor și orașelor, precum și experți și reprezentanți ai mediului universitar au ocazia să facă schimb de bune practici și cunoștințe în domeniul dezvoltării regionale și urbane. De asemenea, este o platformă recunoscută de dialog politic pe teme de dezvoltare a politicii de coeziune a UE și de sensibilizare a factorilor de decizie față de importanța regiunilor și orașelor în procesul de elaborare a politicilor UE. Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este cel mai mare eveniment public de acest tip la nivel european.

În ce constă de fapt acest eveniment?

La începutul lunii octombrie, sosesc la Bruxelles în jur de 6 000 de participanți și 600 de vorbitori din toată Europa și din afara ei pentru a lua parte la un program ce cuprinde circa 100 de ateliere, expoziții și manifestări vizând stabilirea de contacte pe tema dezvoltării regionale și locale. În fiecare an, organizatorii adaptează programul la contextul specific al agendei UE. Participarea la acest eveniment este gratuită.

De ce să dedicăm „o săptămână” orașelor și regiunilor?

Regiunile și orașele sunt implicate în elaborarea majorității politicilor UE. Autoritățile publice de la nivelurile subnaționale din UE gestionează o treime din cheltuielile publice (2 100 de miliarde EUR pe an) și două treimi din investițiile publice (aproximativ 200 de miliarde EUR), acestea din urmă fiind adesea cheltuite în conformitate cu dispozițiile legale ale UE.

Cum a început?

În 2003, Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali, a invitat reprezentanțele locale și regionale la Uniunea Europeană cu sediul la Bruxelles să deschidă larg ușa vizitatorilor, în același moment, în cadrul unui concept comun, „Ziua porților deschise”. De-a lungul anilor, această inițiativă a devenit un eveniment anual major, în care se implică și Comisia Europeană și alte părți interesate.

În 2016, evenimentul a fost redenumit „Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor”, în loc de „OPEN DAYS”, pentru a evita confuzia cu evenimentul anual „Open Doors/Open Days” („Ziua porților deschise”), organizat în luna mai de toate instituțiile UE în apropierea Zilei Schuman, dar și cu evenimente similare organizate de reprezentanțele Comisiei în statele membre cu aceeași ocazie.

Cine sunt organizatorii?

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este organizată în comun de Comitetul European al Regiunilor (CoR) și Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO) a Comisiei Europene. La începutul anului, de obicei în luna ianuarie, organizatorii lansează o invitație de participare în parteneriat. În urma acestei invitații, sunt selectați peste 200 de parteneri din întreaga Europă: regiuni și orașe, în principal grupate în consorții tematice (parteneriate regionale), întreprinderi, instituții financiare, asociații internaționale sau organizații universitare. Partenerii organizează seminare pe teme de interes comun, adesea în contextul implementării fondurilor structurale și de investiții europene și a altor programe UE.

Care este structura programului?

Programul este organizat în jurul unei devize și al unor subteme. Atelierele sau dezbaterile sunt organizate de trei categorii de parteneri: 1. parteneriate regionale alcătuite din regiuni sau orașe europene; 2. parteneri instituționali ai UE; 3. întreprinderi, instituții financiare și asociații locale și europene. Participanții și vorbitorii se deplasează între diferitele locuri de desfăşurare a evenimentului din Bruxelles: locul de desfășurare a conferinței, locul de întâlnire a participanților la parteneriatele regionale, reprezentanţele statelor membre și alte spații.

Ce este „Universitatea”?

Este vorba de o serie de ateliere organizate de DG REGIO, CoR și rețelele universitare europene specializate în domeniul dezvoltării regionale, cu accent pe dimensiunea politică. „Universitatea” sensibilizează publicul și facilitează schimbul de opinii între reprezentanții mediului universitar și cei ai nivelului regional și local cu privire la rezultatele cercetărilor în domeniul dezvoltării urbane și regionale și al politicii de coeziune a UE.

Din anul 2013, „Universitatea” găzduiește și un Master Class pentru doctoranzii și cercetătorii aflați la începutul carierei în domeniul politicii regionale și urbane. Obiectivul său este ca un grup selectat de doctoranzi și cercetători europeni aflați la început de carieră să dobândească o mai bună înțelegere a politicii de coeziune a UE și a potențialului său de cercetare.

Cine participă la Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor?

Politica regională și urbană se bucură de un viu interes în rândul cetățenilor, în special în cel al funcționarilor de la nivel local, regional, național și european. Participantul tipic lucrează într-o administrație regională sau locală, se află pentru prima dată la acest eveniment și călătorește la Bruxelles special pentru acest eveniment.

Cum încurajează Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor manifestările de la nivel local din Europa?

În contextul evenimentului „Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor”, organizat la Bruxelles, fiecare parteneriat regional este invitat să organizeze o manifestare la nivel local în cadrul inițiativei „Europa în regiunea mea/orașul meu”, sub forma unui dialog cu cetățenii sau unor dezbateri politice, și să implice un membru al Comitetului European al Regiunilor. Obiectivul dialogurilor cetățenești este de a asculta și de a transmite direct Comitetului rezumatele discuțiilor purtate în orașe și regiuni.

Manifestările de la nivel local vizează o gamă largă de participanți, printre care publicul larg, factorii de decizie politică, experți, autoritățile locale și regionale și presa, pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la impactul politicilor UE asupra regiunilor și orașelor.

Care este impactul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor?

Impactul a fost evaluat în mod sistematic încă de la începuturile acestei manifestări. Participanții au subliniat în special faptul că informațiile provenind de la instituțiile UE și contactele stabilite cu colegi din alte țări sunt importante pentru capacitatea lor de a gestiona profesional fondurile UE. Impactul mediatic considerabil dovedește, de asemenea, importanţa acestui eveniment. An de an, în jur de 300 de jurnaliști din presa scrisă, audiovizuală și online din întreaga Europă vin la Bruxelles pentru a reda evenimentul.

 

Informaţii pe această temă


Links


EURegionsWeek 2017 trailer

 


EURegionsWeek closing video