Sesiuni plenare

Ca regulă generală, Comitetul Regiunilor organizează anual 6 sesiuni plenare, la care participă toți cei 350 de membri aleși democratic din rândul autorităților locale și regionale din toate cele 28 de state membre ale UE.

În mod normal, sesiunile plenare sunt prezidate de către președintele Adunării și au ca scop principal:
  • adoptarea proiectului de estimare a veniturilor şi cheltuielilor Comitetului;
  • adoptarea programului politic al Comitetului la începutul fiecărui mandat;
  • alegerea preşedintelui, a prim-vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Biroului;
  • constituirea comisiilor pentru politici în cadrul instituției;
  • adoptarea și revizuirea Regulamentului de procedură al Comitetului.
În cadrul procesului legislativ european, Comisia Europeană are obligația de a consulta Comitetul Regiunilor în domeniile politice cu impact direct asupra autorităților locale și regionale. Comisia CoR pentru politica respectivă îl desemnează pe unul din membrii săi să prezinte un raport și să elaboreze un aviz privind propunerea legislativă, care este apoi supus la vot într-o sesiune plenară a CoR. Dacă primește majoritatea voturilor, este adoptat și transmis celorlalte instituții ale UE.
 
CoR poate adopta, de asemenea, în mod proactiv, o poziţie asupra unei chestiuni specifice, prin intermediul unui aviz din proprie iniţiativă.  

​Recent Plenary sessionsUpcoming Plenary Sessions


​Latest news