Avize şi rezoluţii
 

​Search opinions

 
Advanced search
 

Comisia Europeană consultă Comitetul Regiunilor (CoR) într-un stadiu cât mai timpuriu al procesului legislativ european în domeniile de politică care privesc în mod direct autorităţile locale şi regionale. CoR poate adopta, de asemenea, în mod proactiv, o poziţie asupra unei chestiuni specifice, prin intermediul unui aviz din proprie iniţiativă.

CoR îşi exprimă punctele de vedere în diferite tipuri de avize:

  • avize privind propunerile legislative referitoare la domenii de politică pentru care consultarea Comitetului este obligatorie

  • avize prospective privind viitoare politici europene

  • avize prospective privind evaluarea impactului teritorial al anumitor propuneri ale Comisiei Europene

  • rezoluţii privind chestiuni politice de actualitate

O călătorie democratică în trei etape: dezbatere, elaborare şi votare

  • Preşedintele CoR atribuie un dosar comisiei interne relevante.

  • Un membru CoR este numit raportor. Raportorul elaborează un aviz şi îl prezintă spre dezbatere, modificare şi adoptare membrilor comisiei relevante.

  • Proiectul de aviz este prezentat şi dezbătut în următoarea sesiune plenară.

  • După ce este adoptat în sesiunea plenară de către membrii CoR, avizul este transmis tuturor instituţiilor UE.

Citiţi mai multe despre rolul Comitetului Regiunilor în procesul legislativ