Platforma pentru schimb de cunoștințe
Platforma pentru schimb de cunoștințe (PSC) reprezintă o formă de cooperare între Comitetul European al Regiunilor (CoR) și Direcția Generală Cercetare și Inovare a Comisiei Europene (DG RTD). Ea are ca scop să prezinte noi soluții în domeniul cercetării și inovării, produse inovatoare și bune practici ca răspuns la provocările societale cu care se confruntă autoritățile locale și regionale în Europa.

În 2016, manifestările legate de PSC se vor axa pe tema Bioeconomie și Tehnologii generice esențiale. Temele asupra cărora s-a căzut de acord pentru 2017 sunt Energia și Inovarea în sectorul public.

PSC funcționează prin intermediul:
  • unor seminare tematice, desfășurate la Bruxelles, organizate de CoR și DG RTD 
  • al unor manifestări inter pares desfășurate în regiuni, organizate local de câte un membru al CoR
  • al unor evenimente de prezentare organizate de alte părți, dar care contribuie direct la planul de acțiune anual al PSC.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați secretariatul SEDEC: sedec@cor.europa.eu


​Latest news