Platforma de monitorizare a Strategiei Europa 2020

Logo EU2020 Monitoring PlatformPlatforma de monitorizare a Strategiei Europa 2020 (PMEUROPA 2020) este o rețea de regiuni și orașe, coordonată de Comitetul Regiunilor.

Misiunea sa principală constă în monitorizarea implicării autorităților locale și regionale în punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020.

Această rețea, înființată în 2010, este o inițiativă a Comitetului Regiunilor menită să garanteze că punctele de vedere ale orașelor, regiunilor și altor administrații locale sunt luate în considerare la definirea strategiei Comisiei Europene de creștere economică și inovare.

Începând din 2013, Platforma de monitorizare s-a ocupat și de analizarea din perspectivă teritorială a tuturor etapelor principale ale semestrului european, ciclul de guvernanță economică.

Platforma de monitorizare își consultă periodic membrii, prin mijloace electronice sau prin organizarea de evenimente în cursul cărora autoritățile locale și regionale pot să-și exprime părerile și preocupările cu privire la Strategia Europa 2020 și la semestrul european.

Platforma de monitorizare a Strategiei Europa 2020 își propune în special:

 • să implice autoritățile locale și regionale, pentru a asigura o mai bună punere în aplicare a politicilor legate de obiectivele Strategiei Europa 2020;
 • să analizeze relația dinamică dintre Strategia Europa 2020 și politica de coeziune;
 • să încurajeze o diferențiere teritorială mai clară a țintelor și obiectivelor de politică ale semestrului european, cu implicarea tuturor nivelurilor de guvernare (european, național, regional, local);
 • să monitorizeze implicarea nivelului local și regional în procesul semestrului european, în special în elaborarea programelor naționale de reformă din fiecare stat membru și în punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări;
 • să desfășoare activități de monitorizare și să identifice obstacolele întâlnite de autoritățile locale și regionale în implementarea Strategiei Europa 2020 și a recomandărilor specifice fiecărei țări;
 • să încurajeze schimbul de informații, experiențe și bune practici. 
   

*************************  

Membrii Platformei de monitorizare a Strategiei Europa 2020: cine sunt şi cu ce se ocupă

Membrii PMEUROPA 2020 reprezintă 177 de autorităţi locale şi regionale din cele 28 de state membre ale UE și:

 • contribuie la definirea pozițiilor politice ale Comitetului Regiunilor în chestiuni legate de Strategia Europa 2020 și de semestrul european;
 • cooperează în cadrul procesului de monitorizare a Strategiei Europa 2020 și a semestrului european;
 • fac schimb de opinii, experiențe și bune practici, instruindu-se reciproc;
 • colaborează în cadrul proiectelor aferente Strategiei Europa 2020;
 • participă la evenimentele organizate în contextul Platformei de monitorizare a Strategiei Europa 2020 (workshop-uri sau conferințe cu caracter politic).

Platforma de monitorizare a Strategiei Europa 2020 are un comitet director și un coordonator politic, care orientează agenda Platformei și raportează Biroului și altor instituții cu privire la activitățile desfășurate de aceasta.

Coordonatorul politic al platformei este dl Michel DELEBARRE (FR-PSE). Ceilalți patru membri ai comitetului director sunt: dl Władysław ORTYL (PL-CRE), dl Paul LINDQUIST (SE-PPE), dl Kieran MCCARTHY (IE-AE) și dl Jean-Luc VANRAES (BE-ALDE).

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi site-ul web al Platformei de monitorizare a Strategiei Europa 2020.

Informaţii pe această temă
Linkuri