Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT)

EGTC logoGruparea europeană de cooperare teritorială: un instrument pentru facilitarea cooperării transfrontaliere, transnaţionale sau interregionale

GECT au fost înfiinţate în 2006 de Parlamentul European şi Consiliu, cu sprijinul politic al Comitetului Regiunilor. Acestea permit autorităţilor locale şi regionale din diferite state membre să coopereze mai eficient, dându-le posibilitatea de a solicita şi gestiona direct fonduri europene.


Rolul GECT
Organizarea şi gestionarea măsurilor de cooperare transfrontalieră, transnaţională sau interregională, cu sau fără sprijinul financiar al UE.

Cine poate înfiinţa o GECT?

La GECT trebuie să participe parteneri din cel puţin două state membre ale UE. Aceştia includ:
 • Regional or local authorities
 • autorităţile regionale sau locale;
 • guvernele naţionale; 
 • organismele de drept public;
 • asociaţii. 

Ce poate face o GECT

 • furnizarea de servicii de transport sau medicale transfrontaliere; 
 • gestionarea proiectelor transfrontaliere sau interregionale de dezvoltare durabilă (inovare şi tehnologie, protecţia mediului etc.); 
 • consolidarea coeziunii economice şi sociale la nivel transfrontalier. 

Rolul Comitetului Regiunilor

 • rol consultativ în domeniul cooperării transfrontaliere;
 • sprijin politic pentru GECT şi activităţile acestora;
 • evaluarea progresului GECT şi facilitarea schimbului de bune practici prin intermediul unui grup de experţi; 
 • colectarea de informaţii cu privire la statutele şi convenţiile privind GECT. 

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi portalul GECT.