Grupurile interregionale

Grupurile interregionale sunt platforme care reunesc, pe baze voluntare, membri și membri supleanți ai Comitetului Regiunilor. Ele promovează schimbul de opinii, și, prin urmare, emergenţa unor idei care pot îmbogăţi cooperarea dintre autoritățile locale și regionale din statele membre, dar și din alte state.

Conform Regulamentului de procedură, un grup interregional poate fi alcătuit din cel puţin zece membri titulari ai Comitetului European al Regiunilor, care fac parte:

• fie din cel puţin patru delegaţii naţionale,

• fie dintr-un grup de regiuni reunite în baza unui acord încheiat în vederea încurajării cooperării transfrontaliere.

De la intrarea în vigoare a Deciziei privind grupurile interregionale, la 13 februarie 2007, Biroul a aprobat constituirea a 11 grupuri. Dintre acestea, sunt active următoarele:

 

Unele grupuri interregionale (adriatico-ionic, Macroregiunea Alpilor, Regiunile Mării Baltice, Dunărea) au fost constituite ca răspuns la strategiile macroregionale respective. O strategie macroregională este un cadru aprobat de Consiliul European pentru a consolida coeziunea economică, socială și teritorială într-o zonă geografică definită care cuprinde state membre și țări terțe situate în aceeași zonă geografică (macro-regiuni).

Informaţii pe această temă
Documente