Comisiile

Șase comisii distincte (grupuri de membri) pregătesc avizele Comitetului Regiunilor cu privire la noile propuneri legislative publicate de Comisia Europeană. Aceste comisii prezintă proiecte de avize și de rezoluții spre dezbatere și adoptare, cu ocazia fiecărei sesiuni plenare.


commissions
  NAT
 SEDEC ​ 

Avizele dezbătute și adoptate în cadrul diferitelor comisii constituie fundamentul poziției CoR cu privire la răspunsurile locale și regionale la problemele abordate.

Astfel, CoR încearcă să influențeze dezbaterea instituțională mai amplă la nivelul UE, precum și agenda legislativă și politică, pentru a se asigura că provocările cu care se confruntă nivelul local și regional –  și răspunsurile la acestea – sunt înțelese și luate în considerare.

Domeniile de competență ale diverselor comisii ale CoR reflectă politicile esențiale ale CoR, care, la rândul lor, se aliniază la prioritățile Comisiei Europene și ale Parlamentului European.

Componenţa fiecărei comisii reflectă structura politică şi naţională a CoR.


 ​Upcoming Events


​NewsInformaţii pe această temă

Search Opinions

 

Raffaele Cattaneo (COTER
commission) interview (IT)

 

 

Yoomi Renstrom (SEDEC
commission) interview (SV)