Evaluarea impactului teritorial (EIT)

Evaluarea impactului teritorial (EIT) are drept obiectiv să furnizeze raportorilor Comitetului Regiunilor (CoR) o analiză a potențialului impact teritorial al propunerilor legislative ale UE.

Comitetul intenționează să promoveze EIT ca un instrument pentru o mai bună elaborare a politicilor UE, astfel încât să se țină seama de impactul teritorial potențial al elaborării de propuneri politice și legislative.

Tipuri de evaluări în sarcina CoR:

  • Evaluările impactului teritorial (Quick Scan ESPON)
  • Evaluarea impactului urban
  • Consultări cu temă specifică
  • Analize

Activitățile CoR legate de EIT sunt gestionate de secretariatul Comisiei COTER în strânsă colaborare cu secretariatele comisiilor.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: territorial.impact@cor.europa.eu

Informaţii pe această temă


Linkuri