Cele cinci priorități politice ale Comitetului European al Regiunilor

Comitetul European al Regiunilor (CoR) reunește reprezentanți aleși democratic ai autorităților celor mai apropiate de cetățeni: preşedinţi ai entităţilor regionale, primari și consilieri locali. Această proximitate față de experienţele și preocupările locale oferă CoR o poziție unică în peisajul UE, care se reflectă în prioritățile politice pentru perioada 2015-2020. La sesiunea plenară din iunie 2015 s-a convenit în unanimitate asupra acestor priorități și, pentru prima dată, pentru întregul mandat de cinci ani.

1. Un nou start pentru economia europeană

Pentru realizarea obiectivului său privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, UE trebuie să implice mai profund autorităţile locale şi regionale. Investițiile inteligente trebuie să fie bazate pe nevoi locale, să fie inspirate din cele mai bune practici la nivel local și să încurajeze răspândirea unui nou spirit antreprenorial în Europa. Eforturile UE de a stimula creșterea ar trebui să aibă în vedere oportunitățile oferite de noile tehnologii digitale.

2. Dimensiunea teritorială a legislației UE este importantă

Având în vedere toate acestea, CoR va contribui la reducerea disparităților în materie de cunoștințe între regiuni și orașe în vederea limitării decalajului între mediul urban și rural. De asemenea, va evalua impactul legislației UE la nivel local - inclusiv impactul asupra orașelor - și va încuraja cooperarea transfrontalieră prin intermediul grupării europene de cooperare teritorială (GECT). Politica de coeziune este unul din principalele instrumente de care dispune UE, iar utilizarea eficientă a acestei politici reprezintă o preocupare centrală a CoR.

3. O Europă mai simplă și mai conectată

CoR va promova rolul autorităţilor locale în elaborarea politicilor europene, va sprijini UE în crearea unui mediu de afaceri mai atractiv și va explica beneficiile Uniunii la nivel local.

4. Stabilitate și cooperare în cadrul și în afara Uniunii Europene

În scopul susținerii unui mediu internaţional şi regional mai stabil, CoR va contribui la dezvoltarea relațiilor economice şi politice cu cele șase țări din Europa de Est și Caucazul de Sud în cadrul Parteneriatului estic al UE și va analiza care sunt posibilitățile de promovare la nivel local a cooperării cu țări din regiunea mediteraneană. De asemenea, îi va sprijini pe potențialii membri ai UE în pregătirea lor pentru aderare.

5. Europa cetățenilor este Europa viitorului

Este nevoie de un dialog mai complex și mai intensiv între instituţiile UE, cetățeni și autoritățile locale și regionale. CoR va arăta în ce fel poate UE să îmbunătățească viața cetățenilor și a comunităților lor.