Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali
Vă aflaţi aici > Pagina de start > Despre CoR > Preşedinte şi membri > Membri
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Despre CoR
Membri

Căutare membri CoR


Members quick search
 
Advanced Search

Cine sunt membrii CoR:
what-is-CoR-RO.png

350 de membri din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, care reprezintă comunitățile locale și regionale (articolul 263 din Tratatul CE).

Membrii își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Comunității.

Mandatul membrilor

Mandatul unui membru al CoR este de 5 ani și începe la data intrării în vigoare a numirii sale de către Consiliu.

Mandatul unui membru sau al unui membru supleant încetează prin demisie, prin terminarea mandatului electoral pe baza căruia acesta a fost numit membru al CoR sau prin deces.

Un succesor este numit de Consiliu pentru durata rămasă a mandatului.

Participarea membrilor supleanți

Un alt membru sau un membru supleant poate reprezenta un membru titular în cazul în care acesta nu poate participa la o sesiune plenară, o ședință de comisie sau la un alt eveniment.

Un membru supleant sau un membru care îl reprezintă pe un altul nu poate vota decât în locul unui singur membru.

El exercită toate drepturile și atribuțiile unui membru în timpul ședinței respective.