Informaţii importante

Creat în 1994 , Comitetul European al Regiunilor (CoR) este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali.

El este alcătuit din 350 de membri – președinți de consilii regionale, primari sau reprezentanți aleși ai regiunilor și orașelor – din cele 28 de state membre ale UE.

Membrii trebuie să fie aleși în mod democratic și/sau să dețină un mandat politic în țara lor de origine.

Prin intermediul CoR, autorităţile locale şi regionale ale UE pot să-și exprime opinia cu privire la elaborarea legislației UE care are un impact asupra regiunilor și orașelor.

Dar... de ce a fost creat CoR?

De la înființarea lui cu peste 20 de ani în urmă, activitatea CoR a vizat apropierea cetățenilor de Uniunea Europeană.

Cu titlu general, se acceptă următoarele:

 • 70% din legislația UE are un impact direct la nivel regional și local;
 • cetățenii UE trebuie să fie implicați în construcția UE;
 • 50% din cetățenii UE consideră că reprezentanții lor aleși la nivel local și regional sunt mai în măsură să îi reprezinte la nivelul UE;
 • autorităţile alese de la nivel local și regional, aflate în proximitatea cetățenilor, ar trebui să-și poată comunica opiniile în procesul de pregătire a legislației UE.

Rolul important pe care îl joacă CoR a fost recunoscut și consolidat prin Tratatul de la Lisabona în 2009. Informații suplimentare în acest sens se găsesc mai jos pe pagina curentă.

Ce face CoR pentru a apropia UE de cetățeni?

 • Membrii CoR trăiesc și lucrează în regiunile și orașele lor de origine și, prin urmare, sunt în contact cu preocupările electoratului lor.
 • Ei vorbesc în numele votanților în miezul procesului decizional și legislativ al UE și, de asemenea, îi țin pe aceștia la curent cu evoluțiile din cadrul UE, găzduind reuniuni și conferințe ale CoR în regiunile și orașele lor.

Principiile de bază și domeniile de competență ale CoR

CoR

Areas of responsibility

The CoR is entitled to express its views on all major issues of local and regional relevance.

This includes:

 • economic, social and territorial cohesion,
 • employment,
 • social affairs,
 • education, youth and culture,
 • public health,
 • transport,
 • sport,
 • environment, energy and climate change.


 

Informaţii pe această temă
CoR pe scurt
 

- mai mult de 20 de ani în slujba cetățenilor UE
- reprezentanți din 28 de țări
- 350 de membri aleși la nivel local și regional și 350 de membri supleanți
- 6 comisii
- 5 grupuri politice
- până la 6 sesiuni plenare pe an
- aproape 60 de avize adoptate în 2014
- diverse broșuri, manifestări și inițiative


Media Links